Forside Publikationer Læs Den Nye Dialog
 
Udskriv Email
Den Nye Dialog 053
Skrevet af Johannes Aagaard   
Tirsdag, 14 September 1993 23:00

Jes Bertelsen og hans center i Nr. Snede

Der er ingen tvivl om, at Vækstcentret er et religiøst center. Det er ganske vist en dansk bondegård, men dens nye brug har omdannet gården til en forgård til religiøs befrielse. Det er et tempel-kompleks, som Jes Bertelsens ånd har taget bolig i.

Selv det centrale meditationsrum er i sig selv en tibetansk-buddhistisk mandala. Gulvet er - hvad nok mange ikke ser - da man er så tæt på - lavet som en Mandalas mønster, og det samme mønster er gengivet "en miniature" på det kunstfærdige - næsten pagodeagtige loft.

Inde i rummet er det centrale punkt - midt i Mandalaen omgivet af fire kompasplacerede lys, og der er lys flere steder i rummet. Der tales da også om lys i dette vækstcenter.

Navnet er interessant. i vore dage hedder det vækst-huse i stedet for drivhuse. Men det er samme sag. Driv er her en oversættelse af det tyske "treiben", som ikke betyder drive, men give vækst! Vi "driver" jo også vækster frem, Det er det, man gør i Nørre Snede, men hvad er det, man giver vækst? Hvad er det, som gror?

De taler meget om bevidsthed. Det begynder man med, og det slutter man med, uden at man egentlig finder ud af indholdet af denne omtalte bevidsthed. Det har næppe noget at gøre med samvittighed, for det onde kaldes "det såkaldte onde" i god stil med normal New Age praksis, der ikke anerkender nogen egentlig forskel på godt og ondt.

Det "såkaldt onde" placerer man i ubevidstheden, og man siger faktisk, at "alt det onde kommer fra ubevidstheden", og der må naturligvis et disciplineret liv til for at holde dette ubevidste onde stangen. Dette disciplinerede liv får disciplene i Nr. Snede. Det er nemlig meditationen, der giver disciplinen. Og det er naturligvis mesteren Jes Bertelsen, der har dem alle i lære som disciple. Det er Jes's system, der er indholdet af væksten, ingen tvivl om det. Svarene kommer ikke ned fra himlen. Spørgsmålene finder deres afklaring i en stadig dybere indtrængen i Jes's indsigt, hans nutidige gnosis

Og her er vi ved sagens kerne. Dette væksthus er et gnostisk mysteriecenter, hvor den esoteriske inderside af alle de store religioner spiller sammen i en symfoni, komponeret af Jes. Og spillet af en række virkelig kompetente musikere.

Beboerne kan ikke lide, at man betragter væksteentret som udtryk for New Age. Men det slipper de nu ikke for. Det er imidlertid "New Age"s overklasse, den nye tids aristokrati, der samles i dette center for oplysning og erkendelse.

Skal man dømme efter de visualiseringer, den besøgende møder, er vækstcentret især orienteret efter kristendom, og østortodokse ikoner er valgt som visualisering deraf, samt buddhisme, og tibetansk buddhismes ikoner står som udtryk for denne tradition.

Det er en interessant kombination: østortodoks kristen fromhed og tibetansk-tantrisk kosmologi. Der er en enkelt hinduistisk ikon, nemlig Nataraja, den dansende Shiva, som møder den indtrædende i "våbenhuset" til meditationsrummet. Og så er de to indgange naturligvis formet som selve OM-tegnet, som man altså går ind i, lige før man møder Shiva som herre over denne verden.

Mens vi var der, var det Bach, der var valgt som musikalsk udtryk for dansen og som "opvarmning". Dansen foregik foran en maxi-udgave af et I-Ching tegn, som vores kinesiske gæst oversatte som "Too much". Men det var nu ikke meningen. Kinesiske tegn er imidlertid tålmodige og åbne for mange tolkninger.

Når man kender lidt til Jes Bertelsens produktion, og når man oplever vækstcentrets synlige side, bliver man bekræftet på mange måder i den erkendelse, at hovedsagen i dette højtkvalificerede "drivhus" nok er den alkymistiske-tantriske forvandling og dens mange muligheder tor at nå opad i stadig større indsigt i livets og dødens hemmeligheder.

Det er altsammen vigtigt, og jo mere denne "menighed" når til selverkendelse med hensyn til dette særpræg, jo bedre. Een ting står fast, at der ikke er plads til Bibelen i dette bevidsthedsbefordrende og vækstorienterede center. Det er i hvert fald mere Thomas-evangeliet, end det er Markus-evangeliet, der står i centrum! Men det er jo også en religiøs mulighed.

Martin Luther lagde altid vægten på spørgsmålet, om en tekst eller en formulering eller en praksis "Christum treiben", en formel, som må oversættes korrekt ved "at give vækst". Giver dette center vækst til Kristus? Dets beboere vil næppe selv svare bekræftende. De vil dog hævde, at de giver Kristus-energien gode vilkår i Nr. Snede. Vi må se tiden an, men så vidt vi kan se for tiden, er den Kristus-energi, de taler om, langt fra den Kristus-virkelighed, som de bibelske tekster bevidner for os. Sognekirken ligger ganske tæt ved vækst-centret, rent geografisk, men åndeligt synes der at være "en himmel til forskel".

JAa

Senest opdateret ( Tirsdag, 20 November 2007 10:29 )
 
 
Banner